Magdalena Sobiecka

Ukończyłam studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia (specjalność psychologia rodziny) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów magisterskich podjęłam studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie – posiadam uprawnienia do wykonywania badań kierowców nadane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. W trakcie studiów podyplomowych podjęłam pracę w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie. Pracowałam tam jako psycholog obsługujący infolinię pomocową – miałam pierwszy kontakt z pacjentami w kryzysie, udzielałam pacjentom wsparcia psychicznego, zapoznawałam się z potrzebami pacjentów, prowadziłam dokumentację medyczną, a także współpracowałam w zespole interdyscyplinarnym – z psychologami, psychiatrami, pracownikami socjalnymi oraz pielęgniarkami.

Nabyłam również uprawnienia do pracy w Komisjach do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zajmowałam się przeprowadzaniem wywiadów z osobami zainteresowanymi lub ich opiekunami i sporządzaniem specjalistycznej obsługi oceny psychologicznej oraz funkcjonowania społecznego, w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Ukończyłam również warsztat szkoleniowy „Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna”, a także Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – I stopień. Obecnie pracuję z dziećmi i młodzieżą w Poradni Psychologicznej w Bychawie.