Zakres konsultacji

Poradnia psychologiczna dla dorosłych (Lublin)

Każdy z nas doświadczył bądź doświadcza trudnych momentów w życiu, z którymi czasem radzi sobie lepiej, czasami gorzej. Konsultacja psychologiczna może przybierać różne formy np. jeśli czujesz, że masz kłopot z konkretnym problemem, zachęcamy do konsultacji zpsychologiem w formie porady, która skoncentrowana jest na poszukiwaniu innych niż dotychczas metod przezwyciężania trudności. Ponadto szczegółowo zostają omówione sposoby jakimi dotychczas próbowałeś/aś poradzić sobie z danym kłopotem. Być może wystarczy tylko mała modyfikacja twoich pomysłów aby uzyskać wymarzony rezultat.

Nasza poradnia powstała w myślą i w trosce o zdrowie psychiczne osób dorosłych. Stworzyliśmy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów, którzy oferują pomoc zarówno w ramach pracy gabinetowej jak i pracy online. Główną formą pracy oferowaną w ramach placówki jest psychoterapia indywidualna i pomoc psychologiczna.

Psychoterapia jest formą leczenia, która ma na celu poprawę jakości życia i usunięcie zgłaszanych objawów. To psychologiczna metoda leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz zachowań problematycznych. Dzięki wielu specjalistom z dziedziny psychoterapii możemy Państwu zaoferować leczenie w nurcie psychodynamicznym jak i poznawczo-behawiorlanym. Właściwą formę leczenia dobiorą Państwo w trakcie konsultacji z Naszym specjalistą. Przeczytaj naszą pełną ofertę > kliknij tutaj

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (Lublin, Bychawa)

Nasza poradnia powstała z myślą, objęcia opieką psychologiczną oraz terapią dzieci, młodzież jak i ich opiekunów. Przyświeca nam idea, że jedynie kompleksowa pomoc obejmująca pacjenta jak i jego otoczenie może być skuteczna. W związku z tym chcemy zaoferować wsparcie i terapię, tym którzy jej potrzebują. W uzyskaniu prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowaniu w środowisku domowym, szkolnym oraz rówieśniczym. Rozpoczynając od rzetelnej diagnozy, poprzez profesjonalną terapię, pragniemy pokazać pacjentom, że są w stanie zmierzyć się z trudnościami jakie napotkali na swojej drodze.

W procesie diagnozy i terapii zależy nam na współpracy z rodzicami i opiekunami oraz zaangażowaniu ich w pracę dziecka na zajęciach. Włączenie rodziców/opiekunów w proces terapeutyczny ma za zadanie ułatwić pokonywanie trudności i problemów.

Proces terapeutyczny pragniemy uczynić dla pacjenta efektywnym oraz atrakcyjnym, stąd też doskonalimy swój warsztat zawodowy, a podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne przeznaczone do terapii dzieci i młodzieży. Przeczytaj naszą pełną ofertę poradni > kliknij tutaj

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z PORAD ON-LINE

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów i pracowników, chcąc zminimalizować ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zachęcamy do skorzystania z porad oraz spotkań on-line.

Więcej

Inne strony internetowe

Zapraszamy na stronę głównie o działalności okulistycznej

OKULISTYKA I CHIRURGIA

 

Zapraszamy na stronę świadczeń poradni rodzinnej

LEKARZE RODZINNI / POZ

 

Terapeuci / Lublin, Bychawa

Poniżej prezentujemy tylko niektórych specjalistów. Pełne listy terapeutów i psychologów świadczących usługi w Lublinie i Bychawie znajdują się na podstronach poradni dla dorosłych > kliknij by przejść oraz poradni dla dzieci i młodzieży > kliknij by przejść. Zapraszamy.

 

Marta Gągała
Karolina Sobiesiak
dr Helena Kistelska-Sikora
Anna Jabłońska
Igor Dyjak
Magdalena Sobiecka
Anna Kopczyńska
Magdalena Pietnoczko
Agnieszka Rusin
Magdalena Jaworska-Cioczek
Marta Gągała

Marta Gągała

Jestem absolwentką Psychologii UMCS w Lublinie, Trenerem Grupowym Treningu Zastępowania Agresji dla młodzieży (ART) oraz Psychoterapeutą Dzieci i Młodzieży w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzonej przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując zarówno w prywatnych i publicznych placówkach oświatowych i pomocowych: Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Dom Pomocy Społecznej czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Odbyłam także staż kliniczny na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK 1 w Lublinie.

W kontakcie z drugim człowiekiem niezwykle ważne jest dla mnie integralne podejście do rozwoju. Podczas spotkań z dziećmi, młodzieżą, a także ich rodzicami staram się towarzyszyć w trudnościach oraz wspierać w lepszym rozumieniu i szukaniu dróg dających poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prywatnie jestem fanką kabaretu Hrabi, górskich wędrówek i karmelowej kawy.

Karolina Sobiesiak

Karolina Sobiesiak

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (psychologia wspierania jakości życia)
– psycholog w trakcie nauki w 4-letniej Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie
– pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz młodymi dorosłymi
– swoje doświadczenie zdobyłam pracując w szkole jako psycholog oraz w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Lublinie
– nieustannie poszerzam swoją wiedzę oraz warsztat pracy na licznych szkoleniach psychologicznych np.: problemy z odżywianiem, praca z lękiem, dziecko i rodzina w żałobie, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, dialog motywacyjny, praca z uczniami w trakcie kryzysu związanego ze zdalnym nauczaniem.

dr Helena Kistelska-Sikora

dr Helena Kistelska-Sikora

Ukończyłam 5-letnie studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, w ramach których skończyłam również filozofię oraz filologię angielską. Jestem absolwentką 4-letniego kursu psychoterapii pod kierownictwem prof. Jerzego Aleksandrowicza, organizowanego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W 2020 roku ukończyłam roczny kurs Terapii Par organizowany przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid. Pracuję w podejściu psychodynamicznym oraz systemowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie: pracując w Poradni Psychologicznej oraz odbywając staż w V Ogólnym Oddziale Psychiatrycznym. Pracowałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie oraz jako psycholog szkolny, dzięki czemu mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku.

Od lat pracuję w ramach NFZ oraz prowadzę prywatną praktykę, zajmując się psychoterapią indywidualną, terapią grupową oraz terapią par.

Anna Jabłońska

Anna Jabłońska

Z wykształcenia jestem psychologiem i pedagogiem oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid oraz 4 letni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoliłam się również w Centrum CBT z terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży.

Posiadam ponad 13 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi jak również z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych na ul. Abramowickiej 2 w Lublinie oraz w Punkcie Wsparcia Psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym i osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, oraz w Zespole Szkół w Jabłonnie.

Od kilku lat prowadzę również prywatną praktykę.

Swoją pracę systematycznie superwizuję.

Igor Dyjak

Igor Dyjak

Psycholog, absolwent Psychologii KUL. W trakcie 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego z Psychologii Klinicznej. Posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Zawodowo związany ze Szpitalem Neuropsychiatrycznym im Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie oraz z placówkami ochrony zdrowia psychicznego. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej oraz poradnictwie.

Magdalena Sobiecka

Magdalena Sobiecka

Ukończyłam studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia (specjalność psychologia rodziny) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów magisterskich podjęłam studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie – posiadam uprawnienia do wykonywania badań kierowców nadane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. W trakcie studiów podyplomowych podjęłam pracę w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie. Pracowałam tam jako psycholog obsługujący infolinię pomocową – miałam pierwszy kontakt z pacjentami w kryzysie, udzielałam pacjentom wsparcia psychicznego, zapoznawałam się z potrzebami pacjentów, prowadziłam dokumentację medyczną, a także współpracowałam w zespole interdyscyplinarnym – z psychologami, psychiatrami, pracownikami socjalnymi oraz pielęgniarkami.

Nabyłam również uprawnienia do pracy w Komisjach do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zajmowałam się przeprowadzaniem wywiadów z osobami zainteresowanymi lub ich opiekunami i sporządzaniem specjalistycznej obsługi oceny psychologicznej oraz funkcjonowania społecznego, w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Ukończyłam również warsztat szkoleniowy „Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna”, a także Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – I stopień. Obecnie pracuję z dziećmi i młodzieżą w Poradni Psychologicznej w Bychawie.

Anna Kopczyńska

Anna Kopczyńska

Wykształcenie:
– mgr psychologii; – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej; – kwalifikacyjne szkolenie atestowane przez Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid „Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w terapii rodzin”; – Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericsonowskim; – Krakowska Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid: „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” (aktualnie w trakcie); – Podyplomowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (I stopień); – Studia Podyplomowe w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnień; – Szkolenie warsztatowe dla realizatorów programu: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”; – „Trening Zastępowania Agresji”; – A.B.C. terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu.

Doświadczenie zawodowe:
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie: pomoc psychologiczna osobom dorosłym a także dzieciom i młodzieży w kryzysie i po doświadczeniach skrajnie urazowych; praca dyżurnego telefonu zaufania; prowadzenie warsztatów dla rodziców i zajęć profilaktycznych dla dzieci z zakresu ochrony przed przemocą.

Magdalena Pietnoczko

Magdalena Pietnoczko

Psycholog, w trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO w Lublinie. Asystent dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Doktorantka w Instytucie Psychologii KUL.

Pracuje w poradni psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Agnieszka Rusin

Agnieszka Rusin

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalizacja – psychologia kliniczna. Ukończyła podyplomowe studia tyflopedagogiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem.

Pracuje w podejściu krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).
Doświadczenie zdobyła pracując z dziećmi, rodzicami w Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej, gdzie udziela wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Nieustannie rozwija swoje kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

Magdalena Jaworska-Cioczek

Magdalena Jaworska-Cioczek

Absolwentka Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła Czteroletni Kurs Psychoterapii pod kier. prof. Jerzego Aleksandrowicza. Jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.