Magdalena Pietnoczko

Psycholog, w trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO w Lublinie. Asystent dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Doktorantka w Instytucie Psychologii KUL.

Pracuje w poradni psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.