Anna Kopczyńska

Wykształcenie:
– mgr psychologii; – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej; – kwalifikacyjne szkolenie atestowane przez Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid „Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w terapii rodzin”; – Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericsonowskim; – Krakowska Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid: „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” (aktualnie w trakcie); – Podyplomowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (I stopień); – Studia Podyplomowe w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnień; – Szkolenie warsztatowe dla realizatorów programu: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”; – „Trening Zastępowania Agresji”; – A.B.C. terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu.

Doświadczenie zawodowe:
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie: pomoc psychologiczna osobom dorosłym a także dzieciom i młodzieży w kryzysie i po doświadczeniach skrajnie urazowych; praca dyżurnego telefonu zaufania; prowadzenie warsztatów dla rodziców i zajęć profilaktycznych dla dzieci z zakresu ochrony przed przemocą.