Anna Jabłońska

Z wykształcenia jestem psychologiem i pedagogiem oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid oraz 4 letni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoliłam się również w Centrum CBT z terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży.

Posiadam ponad 13 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi jak również z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych na ul. Abramowickiej 2 w Lublinie oraz w Punkcie Wsparcia Psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym i osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, oraz w Zespole Szkół w Jabłonnie.

Od kilku lat prowadzę również prywatną praktykę.

Swoją pracę systematycznie superwizuję.