Agnieszka Rusin

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalizacja – psychologia kliniczna. Ukończyła podyplomowe studia tyflopedagogiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem.

Pracuje w podejściu krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).
Doświadczenie zdobyła pracując z dziećmi, rodzicami w Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej, gdzie udziela wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Nieustannie rozwija swoje kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.